#STANDWITHUKRAINE - STOP RUSSIAN AGRESION AGAINST UKRAINE

DONATE

Условия за употреба

Добре дошли в BG.Casinority.com!

(наричан по-долу “Уебсайтът.”)

Тази страница включва Условията за Употреба, които, заедно с Политиката за Поверителност, съставляват Споразумението (“Споразумението”) между Вас (“Потребителят”) и нас (“Доставчикът”). От този момент нататък, “Вие” и “Потребителят”, както и “ние” и “Доставчикът” могат да се използват взаимозаменяемо.

С влизането си в Уебсайта, Потребителят автоматично се съгласява с всички правила и условия за ползване упоменати в Споразумението. Също така, Потребителят е задължен да се съгласи с бъдещи промени в правилата и условията за ползване.

Участието на Потребителя в Уебсайта е равносилно на нейното/неговото Споразумение с Условията за Ползване и Политиката за Поверителност определени от Доставчика. В случай на несъгласие на Потребителя, с което и да е правило или условия, той/тя трябва незабавно да прекрати ползването на Уебсайта.

Моля, прочетете Споразумението внимателно преди да ползвате Уебсайта. Правилата и условията на Споразумението определят правата и задълженията на двете страни (Потребителят и Доставчикът) съгласно закона.

1. Приемане и Промени в Споразумението

 • Потребителят, който не е съгласен с нито едно или всички правила и клаузи в Споразумението трябва да спре използването на Уебсайта и Услугите.
 • Ние приемаме, че задължението за определяне на правата и условията за ползване и включването им в съответни секции на Условия за Ползване и Политика за Поверителност са на Доставчика. Оттук нататък, ние приемаме, че Потребителят се задължава да се запознае с правилата и условията поставени от Доставчика.
 • Доставчикът си запазва правото да прави промени и поправки на правилата и клаузите, които ще бъдат прилагани 14 дни след появата им в Сайта.
 • Доставчикът си запазва правото да прекрати изпълнението на Услугите/достъпа до Уебсайта на Потребителя по свое усмотрение. При съмнение за нарушение на правилата и условията за ползване от страна на Потребителя, Доставчикът има правото да прекрати неговите/нейните правомощия без каквато и да е компенсация за Потребителя.

2. Ползване на Уебсайта и Услугите

 • Уебсайтът и Услугите могат да бъдат използвани само и единствено от лица, които са на 18+ годишна възраст.
 • Уебсайтът и Услугите са създадени изрично и само за лица, които са на 18-годишна възраст или по-възрастни.
 • Потребител, който няма навършени 18 години трябва незабавно да прекрати ползването на Услугите.

3. Услуги

 • Ние доставяме информация за онлайн казина, казино игри и хазартната индустрия като цяло (оттук нататък наричани “Услуги.”)
 • Уебсайтът и Услугите са безплатни и могат да бъдат използвани само и единствено за информативни цели.
 • Ние не предоставяме услуги свързани с игри/хазарт/залози.

4. Права на Интелектуална Собственост

 • BG.Casinority.com притежава всички форми на съдържание налични в Уебсайта. Това включва писмен материал (текстове), графики, видеа, анимации, аудио, музика, софтуер, както и всеки друг материал, до който Потребителят има достъп чрез Уебсайта.
 • BG.Casinority.com е едноличен собственик на всички имена на брандове и търговски марки намиращи се в Уебсайта.
 • Цялото съдържание, намиращо се в Уебсайта под формата на търговски марки, е защитено от правата за интелектуална собственост и Споразумението за авторско право. Следователно, Потребителят няма законно право да присвоява съдържание и/или търговски марки на Уебсайта.

5. Забранени Дейности

На Потребителят на Уебсайта се забранява участието във всяко едно и всички от долуспоменатите дейности:

 • събирането на лична информация за други Потребители на Уебсайта под какъвто и да е предлог;
 • въвличане в каквито и да било нелегални действия свързани в Уебсайта или при ползването на Услугите;
 • копиране, преразпределение, обратно инженерство, публикуване, разглобяване, декомпилиране, модифициране, превод или опит за създаване на производни продукти на изходния код;
 • използването на устройства и софтуер предназначени за шпиониране, фишинг или събиране на информация за незаконни цели;
 • предоставяне на злонамерен софтуер (malware) под формата на вируси, троянски коне, шпионски софтуер, шпионски роботи и др. с цел увреждане на кода или намаляване на защитния потенциал на сайта по какъвто и да е начин;
 • разпространяване на ненадеждна информация с цел уронване репутацията на Уебсайта.

6. Представяне и Задължения

С ползването на/регистрирането в Уебсайта, Потребителят гарантира, че:

 • той/тя е на легална възраст; he/she is of legal age;
 • той/тя използва Уебсайта и Услугите от свое име;
 • той/тя се съгласява да използва Уебсайта и Услугите съгласно правилата и условията на Споразумението и гореспоменатите изменения;
 • той/тя не посещава Уебсайта и не използва Услугите под друго име или идентичност освен своята;
 • той/тя няма да използва Уебсайта за други цели, които могат да бъдат възприети като нелегални според местни, национални или международни закони.

7. Ограничения и Отговорност

 • Потребителят използва Уебсайта и Услугите по собствена преценка и риск;
 • Доставчикът не гарантира, че Уебсайтът и Услугите ще отговорят на изискванията на Потребителя. Във връзка с това, Доставчикът не дава гаранция, че Уебсайтът и Услугите са без грешки, дефекти, вируси, бъгове, злонамерен или шпионски софтуер;
 • Доставчикът се отказва от всякаква отговорност за правни или други последици (нарушаване на правата на трети страни) следствие ползване на Уебсайта;
 • Доставчикът не отговаря за каквито и да било щети причинени или свързани по какъвто и да било начин с ползването на линкове намиращи се в Уебсайта;
 • Със съгласието си с правилата и условията на Уебсайта, Потребителят потвърждава, че Доставчикът не отговаря пред Потребителя или трети страни за спирането или прекратяването на Уебсайта или Услугите.

8. Нарушаване на Авторските Права

Доставчикът уважава и спазва законите за интелектуална собственост. В случай че потребителят има притеснения относно нарушаване на правата на интелектуална собственост, той/тя трябва незабавно да се свърже с Доставчика, предоставяйки следната информация:

 • Име и име на компанията;
 • Информация за връзка, по-точно физически адрес, телефонен номер и имейл;
 • Физически или електронен подпис;
 • Документ доказващ достоверността на информацията.

9. Прекратяване на Споразумението

 • Доставчикът има правото да прекрати Споразумението с Потребителя без предварително предупреждение и каквато и да е финансова компенсация;
 • Доставчикът може да прекъсне доставянето на Услугите или достъпа до Уебсайта специално за Вас или като цяло;
 • Доставчикът може, наред с други неща, да прекрати Споразумението, в случай че Потребителят е нарушил правилата и условията на Споразумението;
 • Доставчикът може да прекрати предоставянето на Услугите за всички или определен Потребител по своя преценка.

10. Поверителност

С ползването на Уебсайта и Услугите, Вие се съгласявате да не разкривате каквато и да е поверителна информация свързана с Уебсайта или Услугите към трети страни.

smartphone icon

Please turn the phone horizontally for better use