Политика за поверителност

Ние от Bg.casinority.com (от тук нататък назовавани като “Компанията”, “ние” или “нас”) уважаваме Вашата поверителност. Затова, ние се ангажираме да опазим поверителността на нашите потребители по всякакъв начин. Тази декларация важи независимо от условията прилагани спрямо Компанията.

Тази Политика за Поверителност е легален документ, който цели да Ви информира за придържането на Компанията към законите и регулациите на информационната поверителност. Компанията уверява, че нито една част от лична информация няма да бъде продадена, отдадена под наем, или разкрита по какъвто и да е начин. Напротив, ние поемаме задължението да запазим Вашата лична информация в стриктна конфиденциалност.

Какъв вид информация събираме

Bg.casinority.com събира лична информация за всеки потребител, който посещава/се регистрира в уебсайта. Това е задължително условие, без което ние не можем да предоставим нашите услуги. Ние събираме следните видове информация:

неиндетифицирана или невъзможна за идентифициране информация, отнасяща се до потребител:

  • техническа информация за устройството/ата на потребителя;
  • активността на потребителя;

информация, която се идентифицира по индивидуален начин:

  • електронна поща;
  • информация, дадена на асистент в чат на живо;
  • IP адрес;

Защо ни е нужна информацията, която събираме

Компанията не намира за наложително събирането на информацията, която не е нужна. За информацията, която ние събираме има няколко причини:

  • Да предостави на клиентите ни пълен набор от услуги с оптимална ефикасност;
  • Да комуникираме с нашите потребители под формата на имейли и обновявания;
  • Да тестваме и подобрим нашите Услуги;
  • За целите на анализа и статистиката;
  • Да подобрим нашите UX индикатори.

Как предпазваме информацията, която събираме

Ние полагаме изключителни усилия в прилагането и поддържането на сигурността на нашите Услуги и потребителски данни. Ние предотвратяваме неоторизираната употреба на подобни данни чрез Secure Socket Layer (SSL) технология.

Ако Вашата поверителност е компроментирана от трети страни, се свържете незабавно с нас на [email protected] . Ако смятате, че предоставените услуги не са съгласувани с нашата политика за поверителност, използвайте същият имейл за да ни уведомите.

Ние сме взели всички мерки за справянето с евентуална кражба на лични данни. При наличие на такъв случай, ние със сигурност ще информираме Вас или отговорните органи съобразно конкретния закон.

Реклами

Ние използваме реклами в сайта.

Изменения и обновявания

Bg.casinority.com запазва правото да променя тази Политика за Поверителност по всяко време по лично усмотрение на Компанията. В тази връзка Ви съветваме редовно да проверявате нашата Политика за Поверителност за обновления.

smartphone icon

Please turn the phone horizontally for better use